PRITOŽBE NA KAZNI


Kaj mora pritožba vsebovati (2)
Prošnja za unban (3)
Pritozba na bann (4)