PRITOŽBE NA KAZNI


Kaj mora pritožba vsebovati (2)
Admini nepoznajo pravil oz si jih vsak razlaga po svoje (6)
Pritozba na bann (4)